Promjene u visini isplate naknade plaće za bolovanje na teret HZZO-a

Promjene u visini isplate naknade plaće za bolovanje na teret HZZO-a