Dokumenti za preuzimanje

Za vaše lakše poslovanje

Pripremili smo brošure, predloške raznih obrazaca, ugovora i dokumenata koje možete preuzeti i koristiti u poslovanju.

Terra brošure

Pomoć u početku - za nove mikro i male poduzetnike
autor: Laura Žeželić

Dokumenti

Račun u sustavu PDV-a po naplaćenom

Račun NIJE u sustavu PDV-a

Putni nalog

Terenski dodatak

Korištenje priv. automobila u službene svrhe – Loko vožnja

Korištenje službenog automobila u službene svrhe

Evidencija o radnom vremenu

Posebna evidencija o ostalim osobama

Obavijest o trajanju i rasporedu godišnjeg odmora

Potvrda o zaposlenju

Učinkovito delegiranje poslova

Obračun nadoknade za odvojeni život

Izjava o prijeboju (kompenzaciji)

Izjava o višestrukom prijeboju (kompenzaciji)

Podaci za zasnivanje radnog odnosa Terra

Ugovori

Ugovor o djelu

Ugovor o autorskom djelu

Ugovor o zajmu

Ugovor o cesiji

Ugovor o zakupu poslovnih prostorija

Ugovor o najmu osobnog vozila

Ugovor o preuzimanju duga

Ugovor o asignaciji