Zasto-poreznu-upravu-interesira-tko-je-kome-duzan

Zašto poreznu upravu interesira tko je kome dužan?

Vjerojatno već znate da će se 20.02.2016. poreznoj upravi po prvi puta predati izvještaj radnog naziva OPZ-STAT-1, odnosno izvještaj o kupcima koji vam kasne s plaćanjem. Sastavljaju ga samo oni poduzetnici koji su u sustavu PDV-a. Izvještaj će se predavati kvartalno.

… i ako ste se slučajno poveselili da vam država želi pomoći naplatiti dugove od kupaca… istina je malo drugačija.

Glavni cilj navedenog izvješća ipak je nešto drugo, ono što državu puno više brine, a to je kontrola plaćanja PDV-a. Navedenim izvještajem porezna uprava želi:

1. Dobiti informacije tko ne plaća u roku dobavljačima
2. Kako bi tu istu osobu mogli tražiti da umjesto dobavljača plati PDV (ako ne može naplatiti od dobavljača).

Dakle, ako primite račun i ne platite ga, odnosno ne platite dobavljaču makar iznos PDV-a (a PDV ste koristili kao pretporez) – država može tražiti plaćanje PDV-a od vas kao jamca platca.

Osim navedenog, postoje još dva slučaja kada možete biti pozvani platiti PDV umjesto svog dobavljača, a to je kada vam dobavljač isporuči robu ili uslugu, a ne izda račun ili ga izda s netočno obračunatim PDV-om.

Sve je to propisano Zakonom i Pravilnikom o PDV-u.

Ako niste sigurni kada trebate platiti račun potrebno je znati da ako rok plaćanja nije posebno ugovoren, račun treba platiti u roku 30 dana, a poduzetnici između sebe najduže mogu ugovoriti plaćanje u roku 60 dana.

Izvještaj se sastavlja za račune koje u praksi još uvijek zovemo R-1 računi (računi između obveznika PDV-a), a ne izvještava se o gotovinskim računima, jer se podrazumijeva da su takvi računi odmah i naplaćeni, a građani ionako ne mogu odbiti pretporez.

Umjesto zaključka… kako vas sve ovo uopće ne bi brinulo plaćajte račune na vrijeme, kad nešto naručite i dobijete, a račun ne stiže, budite dobri i pitajte svog dobavljača „daj pošalji račun da ti platim“ i kad račun stigne prekontrolirajte da li je PDV dobro obračunat… sve ostale brige oko ovog izvještaja prepustite svojoj računovođi.