plaća za direktore

Propisana plaća za direktore

Vijest da je propisana plaća za direktore, odnosno članove uprave, mnoge neće baš obradovati.

Zapravo je riječ o propisanoj osnovici za plaćanje doprinosa za mirovinsko, zdravstveno, povrede na radu i zapošljavanje. Dakle, od nove godine članovi uprave će plaćati doprinose na osnovicu od 5.030,35 kn.

Budući da nisu svi direktori zaposleni na puno radno vrijeme evo nekoliko primjera izračuna plaće za puno radno vrijeme ili manje od punog radnog vremena:

Nova osnovica za doprinose iz i na plaću članova uprave