Propisana plaća za direktore

propisana plaća za direktore