kolektivni ugovor za graditeljstvo 2023

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (od 01.09.2023.)

Što je Kolektivni ugovor za graditeljstvo?

Kolektivni ugovor za graditeljstvo (u daljnjem tekstu KUG) je ugovor kojeg su dužni primjenjivati svi poslodavci i radnici u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva. KUG-om su definirana sva prava i obveze između poslodavca i radnika kao što je osnovna plaća, pravo na godišnji odmor, materijalna prava radnika i mnogo drugih pojedinosti.

KUG te njegove izmjene i dopune sklapaju HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske. Prilikom objave novih izmjena i dopuna ugovora, u početku su promjene dužni primjenjivati samo potpisnici HUP-a i Sindikata, no nedugo nakon objava novih izmjena i dopuna Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike odlukom proširuje primjenu KUG-a na sve poslodavce u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva.

Koje promjene donosi novi Kolektivni ugovor?

U kolovozu 2023. godine sklopljen je, šesti po redu, Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo.

Jedna od najznačajnijih promjena su više osnovne bruto plaće. Radna mjesta u djelatnostima građevinarstva u ugovoru su podjeljena po složenosti poslova u 11 grupa koje su nazvane tarifni stavovi. U grupu I. tarifnih stavova spadaju najjednostavniji poslovni, npr. čistač, dok u grupu XI. tarifnih stavova spadaju direktori.

Izmjenjene su osnovne bruto plaće za sve tarifne stavove, počevši od I. grupe čija osnovna bruto plaća iznosi 780,00 eura umjesto dosadašnjih 700,00 eura.

Još jedna značajna promjena KUG-a je da pomoćni radnici, koji su do sada pripadali grupi I. tarifnih stavova, nakon ove izmjene pripadaju grupi II. tarifnih stavova te bi njihova osnovna bruto plaća iznosila 820,00 eura.

Dio izmjena KUG-a odnosi se na usklađivanje s posljednjim dopunama i izmjenama Zakona o radu te na usklađivanje s eurom.

Materijalna prava radnika prema KUG-u

Promijenjena je visina naknada, odnosno materijalnih prava radnika koje poslodavac mora osigurati radnicima u djelatnosti graditeljstva:

REGRES – 300,00 eura (umjesto 2.000,00 kn, pod uvjetom da radnik u tekućoj godini ostvaruje pravo na puni godišnji odmor)

BOŽIĆNICA – 100 eura (umjesto 600,00 kn, a isplaćuje se u prosincu tekuće godine)

DNEVNICA za službeni put – 26,54 eura (umjesto 200,00 kn)

DNEVNICA za rad na terenu – 26,54 eura ako radnik ne putuje svaki dan kući, odnosno 20,00 eura ako putuje svaki dan kući

TROŠAK PRIJEVOZA na posao i s posla – u visini stvarnih troškova karata javnog prijevoza prema cijeni mjesečne ili pojedinačne karte. U slučajevima kada ne postoji javni prijevoz ili poslodavac ne osigura prijevoz svojim vozilima, naknada iznosi 0,25 eura po km u oba smjera (umjesto 1,20 kn)

TROŠAK PAUŠALNE PREHRANE – ukoliko poslodavac nije osigurao prehranu, radnik ima pravo na trošak paušalne prehrane u visini od 33,00 do 66,37 eura sukladno broju odrađenih dana u mjesecu

UPOTREBA PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE – 0,40 eura po km (umjesto 3,00 kn)

NAGRADA UČENICIMA I STUDENTIMA na obveznoj praksi – od 100,00 do 165,90 eura mjesečno (umjesto od 600,00 kn do 1.250,00 kn, razmjerno provedenom vremenu na praksi)

OTPREMNINA zbog odlaska u mirovinu – 1.327,23 eura (umjesto 8.000,00 kn)

SOLIDARNA POMOĆ u slučaju smrti radnika – 995,42 eura (umjesto 7.500,00 kn)

SOLIDARNA POMOĆ u slučaju smrti člana uže obitelji – 398,17 eura (umjesto 3.000,00 kn)

JUBILARNA NAGRADA za navršene godine radnog staža kod istog poslodavca

  • 10 godina radnog staža – 199,09 eura
  • 15 godina radnog staža – 265,45 eura
  • 20 godina radnog staža – 331,81 eura
  • 25 godina radnog staža – 398,17 eura
  • 30 godina radnog staža – 464,53 eura
  • 40 godina radnog staža i svakih narednih 5 godina – 663,62 eura

Otkada je potrebno primljenivati nove odredbe Kolektivnog ugovora?

Šeste izmjene i dopune ugovora stupile su na snagu 20.07.2023. godine, na dan kada su nove izmjene potpisane, osim primjene novih (viših) osnovnih bruto plaća za sve grupe poslova i/ili radnih mjesta utvrđene novim tarifnim stavovima, a koje se počinju primjenjivati od 1. rujna 2023. godine. Navedeno znači da će se promjene ugovora početi primjenjivati prilikom isplate plaće za rujan 2023., koja se isplaćuje u listopadu 2023. godine.

Novo povećanje osnovnih bruto plaća

Uz promjenu osnovnih bruto plaća u građevinarstvu koje su stupile na snagu od isplate plaće za rujan, najavljeno je još jedno povećanje osnovnih bruto plaća koje će se primjenjivati od 1. ožujka 2024. godine, odnosno od isplate plaće za ožujak koja se isplaćuje u travnju 2024. godine

Pregled tarifnih stavova i osnovne bruto plaće od 1. rujna 2023. i 1. ožujka 2024. godine

TARIFNI STAVOVI
Sukladno članku 16. Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – šeste izmjene i dopune, Tarifni stavovi se primjenjuju od 1. rujna 2023. godine.

Grupa složenosti Poslovi – radna mjesta Osnovna plaća u eurima
Po satu Mjesečno
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanje Transportni radnik, čistač, domar, čuvar – zaštitar, dostavljač 4,48 780,00
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće, odnosno rad za koji su dovoljna pisana uputstva PKV građevinski radnici, pomoćni radnik, pomoćni priučeni radnici svih struka, pomoćnik strojarskog montera, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, pomoćni kuhar, sobarica, telefonist na telefonskoj centrali 4,71 820,00
III. grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova KV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar), KV radnik ostalih struka – početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator, pomoćni knjigovođa, skladištar, kuhar, konobar 5,00 870,00
IV.a grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju KV građevinski radnici svih struka sa završenom strukovnom školom (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, elekričar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), vozač teretnog motornog vozila, vozač autobusa, univerzalni strojarski monter, monter plino-energetskih postrojenja, strojar građevinskih strojeva, rukovatelj dizalicom, rukovatelj betonare, građevinski laborant, pomoćni kalkulant, tehničar na gradilištu, blagajnik, glavni kuhar, komercijalist 5,46 950,00
IV. b grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanju KV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), tehničar gradilišta, rukovatelj toranjskom dizalicom, majstor za sanaciju A-B konstrukcija, tehničar geobušenja, geometar, tehničar prerade drva, knjigovođa, računalni operater, referent platnog prometa, referent nabave, prodaje, referent kalkulacija, referent kadrovskih poslova i drugi administrativni referenti i sl. 5,75 1.000,00
V. a grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka VKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), strojar teških građevinskih strojeva – (bagera, gredera, valjaka, utovarivača, finišera, freza za iskope u tunelima) vozač teških teretnih vozila, vozač autobusa, poslovođa jednostavnih objekata, ili postrojenja ili radiona, kalkulant, glavni knjigovođa 6,03 1.050,00
V. b grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka VKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, rukovatelj građevinskim strojem – specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, pećar, predradnik/brigadir, poslovođa gradilišta početnik, poslovođa montaže, poslovođa završnih radova, poslovođa održavanja, informatičar, samostalni kalkulant, samostalni referenti 6,32 1.100,00
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju VKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, poslovođa gradilišta, poslovođa, pomoćnik rukovoditelja gradilišta, voditelj manje složenih radova, rukovoditelj gradilišta manjeg objekta, voditelj radova, voditelj tima kalkulanata, stručnjak zaštite na radu 6,72 1.170,00
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja Voditelj građenja, rukovoditelj pogona, rukovoditelj mehanizacije i transporta, projektant, voditelj odsjeka u pratećim službama, geodeta, pravnik i dr. stručnjaci 7,13 1.240,00
VIII. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka Voditelj građenja, rukovoditelj složenog pogona, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela; kalkulacija, knjigovodstva, komercijale, financija, pravnih poslova, pripreme rada i sl. 8,05 1.400,00
IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova Voditelj građenja vrlo složenog gradilišta, glavni inženjer gradilišta, samostalni projektant 8,33 1.450,00
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove zadatke, istraživački rad, itd. Voditelj projekata, odgovorni rukovoditelj poslovanja – sektora 9,20 1.600,00
XI. grupa poslova Član Uprave, direktor 11,49 2.000,00

Izvor: Narodne novine


TARIFNI STAVOVI
Sukladno članku 16. Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo – šeste izmjene i dopune, Tarifni stavovi se primjenjuju od 1. ožujka 2024. godine.

Grupa složenosti Poslovi – radna mjesta Osnovna plaća u eurima
Po satu Mjesečno
I. grupa poslova podrazumijeva jednostavan rutinski rad koji ne zahtijeva posebno obrazovanje Transportni radnik, čistač, domar, čuvar – zaštitar, dostavljač 4,71 820,00
II. grupa poslova podrazumijeva manje složene poslove i zadaće, odnosno rad za koji su dovoljna pismena uputstva PKV građevinski radnici, pomoćni radnik, pomoćni priučeni radnici svih struka, pomoćnik strojarskog montera, poslužitelj strojeva i uređaja na proizvodnji građevinskih elemenata, pomoćnik geobušača, figurant, pomoćni kuhar, sobarica, telefonist na telefonskoj centrali 4,94 860,00
III.a grupa poslova podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova KV građevinski radnik početnik (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar), KV radnik ostalih struka – početnik, geobušač, strojar lakšeg građevinskog stroja, vozač traktora, monter metalnih konstrukcija, tehnički crtač, laborant, administrator, pomoćni knjigovođa, skladištar, kuhar, konobar 5,23 910,00
IV. a grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije su obavljanje su potrebne konzultacije u njihovu izvršavanju KV građevinski radnici svih struka sa završenom strukovnom školom (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, elekričar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), vozač teretnog motornog vozila, vozač autobusa, univerzalni strojarski monter, monter plino-energetskih postrojenja, strojar građevinskih strojeva, rukovatelj dizalicom, rukovatelj betonare, građevinski laborant, pomoćni kalkulant, tehničar na gradilištu, blagajnik, glavni kuhar, komercijalist 5,69 990,00
IV. b grupa poslova podrazumijeva složenije i raznovrsnije poslove i zadatke za čije obavljanje je potrebna samostalnost u njihovu izvršavanju KV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), tehničar gradilišta, rukovatelj toranjskom dizalicom, majstor za sanaciju A-B konstrukcija, tehničar geobušenja, geometar, tehničar prerade drva, knjigovođa, računalni operater, referent platnog prometa, referent nabave, prodaje, referent kalkulacija, referent kadrovskih poslova i drugi administrativni referenti i sl. 5,98 1.040,00
V. a grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka VKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), strojar teških građevinskih strojeva – (bagera, gredera, valjaka, utovarivača, finišera, freza za iskope u tunelima) vozač teških teretnih vozila, vozač autobusa, poslovođa jednostavnih objekata, ili postrojenja ili radiona, kalkulant, glavni knjigovođa 6,26 1.090,00
V. b grupa poslova podrazumijeva složenije poslove i zadatke koji zahtijevaju veći stupanj samostalnosti u izvršavanju poslova i zadataka VKV građevinski radnik svih struka (zidar, tesar, monter oplatnih sustava, armirač, betonirac, krovopokrivač, monter za montažu skela, zavarivač, asfalter, monter suhe gradnje, izolater, fasader, keramičar, stolar, klesar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, elektroinstalater, električar, soboslikar, bravar, automehaničar i dr.), miner specijalist, vodeći monter, vozač autobusa, rukovatelj građevinskim strojem – specijalist, vozač teškog teretnog vozila – specijalist, pećar, predradnik/brigadir, poslovođa gradilišta početnik, poslovođa montaže, poslovođa završnih radova, poslovođa održavanja, informatičar, samostalni kalkulant, samostalni referenti 6,55 1.140,00
VI. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju samostalnost i veći stupanj kreativnosti u njihovu izvršavanju VKV građevinski radnik – majstor svih zanimanja, poslovođa gradilišta, poslovođa, pomoćnik rukovoditelja gradilišta, voditelj manje složenih radova, rukovoditelj gradilišta manjeg objekta, voditelj radova, voditelj tima kalkulanata, stručnjak zaštite na radu 6,95 1.210,00
VII. grupa poslova podrazumijeva poslove koji zahtijevaju dodatno poznavanje užeg područja djelovanja uz samostalnost i kreativnost u izvršavanju poslova tih područja Voditelj građenja, rukovoditelj pogona, rukovoditelj mehanizacije i transporta, projektant, voditelj odsjeka u pratećim službama, geodeta, pravnik i dr. stručnjaci 7,36 1.280,00
VIII. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, projektiranje poslova i zadataka Voditelj građenja, rukovoditelj složenog pogona, programer, strojarski konstruktor, operativni konstruktor metalnih konstrukcija, voditelj odjela; kalkulacija, knjigovodstva, komercijale, financija, pravnih poslova, pripreme rada i sl. 8,28 1.440,00
IX. grupa poslova podrazumijeva vrlo složene poslove koji zahtijevaju inicijativu i kreativnost radnika, te dodatna specijalistička znanja potrebna za obavljanje tih poslova Voditelj građenja vrlo složenog gradilišta, glavni inženjer gradilišta, samostalni projektant 8,56 1.490,00
X. grupa poslova podrazumijeva najsloženije poslove i zadatke s najvećim značajem za vođenje procesa proizvodnje i poslovanja, kreativne poslove zadatke, istraživački rad, itd. Voditelj projekata, odgovorni rukovoditelj poslovanja – sektora 9,43 1.640,00
XI. grupa poslova Član Uprave, director 11,49 2.000,00

Izvor: Narodne Novine

Na sljedećem linku možete pročitati detaljnije o KUG-u.