Dokumenti za preuzimanje

Za vaše lakše poslovanje

Pripremili smo predloške raznih obrazaca, ugovora i dokumenata koje možete preuzeti i koristiti u poslovanju.

Dokumenti

Račun u sustavu PDV-a po naplaćenom .xlsx

Račun NIJE u sustavu PDV-a .xlsx

Putni nalog .pdf 

Terenski dodatak .pdf

Korištenje priv. automobila u službene svrhe – Loko vožnja .pdf

Korištenje službenog automobila u službene svrhe .xls

Evidencija o radnom vremenu .pdf | .xls

Posebna evidencija o ostalim osobama .pdf | .docx

Obavijest o trajanju i rasporedu godišnjeg odmora  .pdf | .docx

Potvrda o zaposlenju .pdf | .docx

Učinkovito delegiranje poslova .pdf | .docx

Obračun nadoknade za odvojeni život .pdf

Izjava o prijeboju (kompenzaciji) .pdf | .docx

Izjava o višestrukom prijeboju (kompenzaciji) .pdf | .docx

Podaci za zasnivanje radnog odnosa Terra .pdf

 Ugovori

Ugovor o djelu .pdf | .docs

Ugovor o autorskom djelu .pdf | .docx

Ugovor o zajmu .pdf | .docx

Ugovor o cesiji .pdf | .docx

Ugovor o zakupu poslovnih prostorija .pdf | .docx

Ugovor o najmu osobnog vozila .pdf | .docx

Ugovor o preuzimanju duga .pdf | .docx

Ugovor o asignaciji .pdf | .docx