Cijena računovodstvenih i administrativnih usluga s poreznim savjetovanjem

Cijena računovodstvenih i administrativnih usluga u Terri ovisi o tome koje ste usluge ugovorili te o količini posla koji je za vas učinjen.

To znači da cijena računovodstvenih usluga ovisi o vašoj djelatnosti, broju zaposlenih, jeste li u sustavu PDV-a ili ne, imate li devizno poslovanje, vršite li naplatu kreditnim karticama… kao i o broju dokumenata (ulaznih i izlaznih računa, bankovnih izvadaka, putnih naloga i terenskih obračuna) koji se obradio u određenom mjesecu.

Cijena administrativnih (tajničkih) poslova ovisi o broju napisanih računa, obračunatih putnih naloga i naloga za plaćanje Internet bankarstvom te o vremenu utrošenom na vođenje blagajne i eventualno kontaktiranje poslovnih partnera u vezi dokumenata koji nedostaju ili su neispravni.

Niže možete pogledati neke od primjera izračuna cijene računovodstvenih i administrativnih usluga s poreznim savjetovanjem, a za točniji izračun cijene za vaše potrebe kontaktirajte nas.

Godišnji statistički izvještaj za FINU i završni obračun za Poreznu upravu (sa svim pratećim dokumentima) nije uključen u mjesečnu cijenu i naplaćuje se u iznosu prosječne mjesečne cijene usluga u završenoj godini.

Informiranje o novim propisima i izmjenama propisa iz područja poreza i računovodstva putem e-maila, porezna i druga savjetovanja, interni kvartalni izvještaj o ostvarenoj dobiti ili gubitku kao i svakodnevne konzultacije besplatne su za sve naše klijente.

Smatramo da je takav način obračuna, gdje plaćate ono što ste i dobili, važan iz dva razloga. Prvenstveno, jer vam se ne može pružiti dovoljna pažnja i vrhunska razina usluge, ako za to nisu osigurani odgovarajući resursi – ljudi, znanje i vrijeme. I drugo, jer je izvrsna usluga rezultat suradnje i međusobnog povjerenja koji nisu mogući bez „fer“ cijene.

Klikni i pogledaj primjere obračuna cijena
Primjer obračuna cijene računovodstvenih usluga s poreznim savjetovanjem
za poduzeće s 5 zaposlenih, u sustavu PDV-a, bez deviznog poslovanja i oko 100 dokumenata mjesečno
Usluga
Broj isprava
Stavka ili obračun
Ukupno stavki
Cijena kn
Ukupno kn
Plaće
Obračun plaće po radniku
5
1
5
75.00
375 kn
Izrada i dostava JOPPD obrazaca
1
1
1
200.00
200 kn
Izrada hub obrazaca za plaće ili popisa za Internet bankarstvo - besplatno
0 kn
Knjiženja
Ulazni i izlazni računi, vođenje poreznih knjiga
45
3
135
2.80
378 kn
Obračun PDV-a i dostava obrasca
1
1
1
120.00
120 kn
Izvadak banke
20
10
200
2.80
560 kn
Blagajna - knjiženje na temelju unaprijed izrađenih uplatnica, isplatnica i blagajničkih izvještaja
5
10
50
2.80
140 kn
Ostala knjiženja
Putni nalozi, terenski dodatci, loko vožnja i ostali interni obračuni
10
6
60
2.80
168 kn
Terećenja po karticama, kamatnih obračuna, PDV-a, plaća, kompenzacija, obavijesti o knjiženju i sl.
12
3
36
2.80
101 kn
Ostala izvješća Poreznoj upravi
Izrada i dostava PPO obrasca (kvartalno) ako je bilo prijenosa porezne obveze u tuzemstvu
0
1
0
75.00
0 kn
Izrada i dostava JOPPD obrasca za isplatu ostalih primitaka
1
1
1
75.00
75 kn
Savjetovanje - besplatno
Informiranje o novim propisima ili izmjenama iz područja poreza i računovodstva putem maila
0 kn
Tekuće (dnevne) konzultacije vezane uz gore navedene isprave
0 kn
Interni kvartalni izvještaj o ostvarenoj dobiti/gubitku
0 kn
Ukupno mjesečna naknada bez PDV-a
100
2,117 kn
Primjer obračuna cijene računovodstvenih i administrativnih usluga s poreznim savjetovanjem
za poduzeće s 5 zaposlenih, u sustavu PDV-a, bez deviznog poslovanja i oko 100 dokumenata mjesečno
Usluga
Broj isprava
Stavka ili obračun
Ukupno stavki
Cijena kn
Ukupno kn
Plaće
Obračun plaće po radniku
5
1
5
75.00
375 kn
Izrada i dostava JOPPD obrazaca
1
1
1
200.00
200 kn
Izrada hub obrazaca za plaće ili popisa za Internet bankarstvo - besplatno
0 kn
Knjiženja
Ulazni i izlazni računi, vođenje poreznih knjiga
45
3
135
2.80
378 kn
Obračun PDV-a i dostava obrasca
1
1
1
120.00
120 kn
Izvadak banke
20
10
200
2.80
560 kn
Blagajna - knjiženje na temelju unaprijed izrađenih uplatnica, isplatnica i blagajničkih izvještaja
5
10
50
2.80
140 kn
Ostala knjiženja
Putni nalozi, terenski dodatci, loko vožnja i ostali interni obračuni
10
6
60
2.80
168 kn
Terećenja po karticama, kamatnih obračuna, PDV-a, plaća, kompenzacija, obavijesti o knjiženju i sl.
12
3
36
2.80
101 kn
Ostala izvješća Poreznoj upravi
Izrada i dostava PPO obrasca (kvartalno) ako je bilo prijenosa porezne obveze u tuzemstvu
0
1
0
75.00
0 kn
Izrada i dostava JOPPD obrasca za isplatu ostalih primitaka
1
1
1
75.00
75 kn
Savjetovanje - besplatno
Informiranje o novim propisima ili izmjenama iz područja poreza i računovodstva putem maila
0 kn
Tekuće (dnevne) konzultacije vezane uz gore navedene isprave
0 kn
Interni kvartalni izvještaj o ostvarenoj dobiti/gubitku
0 kn
Ukupno mjesečna naknada bez PDV-a
100
2,117 kn

Administrativne (tajničke) usluge
Izrada računa
20
20.00
400 kn
Izrada putnog naloga (u zemlji)
5
37.50
188 kn
Plaćanja računa, kredita, poreznih obveza i sl. Internet bankarstvom
20
7.5
150 kn
Vođenje blagajne (sastavljanje uplatnica, isplatnica i blagajničkog izvještaja), po satu
1
120.00
120 kn
Kontaktiranje poslovnih partnera (u vezi dokumenata koji nedostaju ili su neispravni), po satu
0.5
120.00
60 kn
Ukupno administrativne (tajničke) usluge
918 kn
Ukupno mjesečna naknada bez PDV-a
3,034 kn
Primjer obračuna cijene računovodstvenih usluga s poreznim savjetovanjem
za poduzeće s 5 zaposlenih, u sustavu PDV-a, koje posluje s EU ili trećim zemljama i s oko 110 dokumenata mjesečno
Usluga
Broj isprava
Stavka ili obračun
Ukupno stavki
Cijena kn
Ukupno kn
Plaće
Obračun plaće po radniku
5
1
5
75.00
375 kn
Izrada i dostava JOPPD obrazaca
1
1
1
200.00
200 kn
Izrada hub obrazaca za plaće ili popisa za Internet bankarstvo - besplatno
0 kn
Knjiženja
Ulazni i izlazni računi, vođenje poreznih knjiga
45
3
135
2.80
378 kn
Devizni ulazni i izlazni računi (poslovanje s EU ili trećim zemljama), vođenje poreznih knjiga
5
3
15
7.5
113 kn
Obračun PDV-a i dostava obrasca
1
1
1
120.00
120 kn
Obračun PDV-a (PDV-S ili ZP) za poslovanje s EU
2
1
2
75.00
150 kn
Izvadak banke
20
10
200
2.80
560 kn
Izvadak banke, devizni
5
10
50
7.5
375 kn
Blagajna - knjiženje na temelju unaprijed izrađenih uplatnica, isplatnica i blagajničkih izvještaja
5
10
50
2.80
140 kn
Devizna blagajna - knjiženje na temelju unaprijed izrađenih uplatnica, isplatnica i blagajničkih izvještaja
1
10
10
7.5
75 kn
Ostala knjiženja
Putni nalozi, terenski dodatci, loko vožnja i ostali interni obračuni
10
6
60
2.80
168 kn
Devizni putni nalozi
1
6
6
7.5
45 kn
Terećenja po karticama, kamatnih obračuna, PDV-a, plaća, kompenzacija, obavijesti o knjiženju i sl.
12
3
36
2.80
101 kn
Ostala izvješća Poreznoj upravi
Izrada i dostava PPO obrasca (kvartalno) ako je bilo prijenosa porezne obveze u tuzemstvu
0
1
0
75.00
0 kn
Izrada i dostava JOPPD obrasca za isplatu ostalih primitaka
1
1
1
75.00
75 kn
Savjetovanje - besplatno
Informiranje o novim propisima ili izmjenama iz područja poreza i računovodstva putem maila
0 kn
Tekuće (dnevne) konzultacije vezane uz gore navedene isprave
0 kn
Interni kvartalni izvještaj o ostvarenoj dobiti/gubitku
0 kn
Ukupno mjesečna naknada bez PDV-a
113
2,858 kn
Primjer obračuna cijene računovodstvenih usluga s poreznim savjetovanjem
za poduzeće s 5 zaposlenih, u sustavu PDV-a, bez deviznog poslovanja, s robnim poslovanjem i oko 120 dokumenata mjesečno
Usluga
Broj isprava
Stavka ili obračun
Ukupno stavki
Cijena kn
Ukupno kn
Plaće
Obračun plaće po radniku
5
1
5
75.00
375 kn
Izrada i dostava JOPPD obrazaca
1
1
1
200.00
200 kn
Izrada hub obrazaca za plaće ili popisa za Internet bankarstvo - besplatno
0 kn
Knjiženja
Ulazni i izlazni računi, vođenje poreznih knjiga
25
3
75
2.80
210 kn
Primke/kalkulacije
20
3
60
2.30
138 kn
Obračun PDV-a i dostava obrasca
1
1
1
120.00
120 kn
Izvadak banke
20
10
200
2.80
560 kn
Blagajna - knjiženje na temelju unaprijed izrađenih uplatnica, isplatnica i blagajničkih izvještaja
5
10
50
2.80
140 kn
Ostala knjiženja
Putni nalozi, terenski dodatci, loko vožnja i ostali interni obračuni
10
6
60
2.80
168 kn
Terećenja po karticama, kamatnih obračuna, PDV-a, plaća, kompenzacija, obavijesti o knjiženju i sl.
12
3
36
2.80
101 kn
Ostala izvješća Poreznoj upravi
Izrada i dostava PPO obrasca (kvartalno) ako je bilo prijenosa porezne obveze u tuzemstvu
0
1
0
75.00
0 kn
Izrada i dostava JOPPD obrasca za isplatu ostalih primitaka
1
1
1
75.00
75 kn
Robno knjigovodstvo
Izrada kalkulacije
20
15.00
300 kn
Veleprodaja, po stavci
100
2.2
220 kn
Usklađivanje robnog knjigovodstva (skladišta) s financijskim, po satu
1
120.00
120 kn
Savjetovanje - besplatno
Informiranje o novim propisima ili izmjenama iz područja poreza i računovodstva putem maila
0 kn
Tekuće (dnevne) konzultacije vezane uz gore navedene isprave
0 kn
Interni kvartalni izvještaj o ostvarenoj dobiti/gubitku
0 kn
Ukupno mjesečna naknada bez PDV-a
122
2,602kn

Za poduzetnike početnike

Samo za poduzetnike početnike pripremili smo nekoliko paketa računovodstvenih i administrativnih usluga s poreznim savjetovanjem s fiksnom mjesečnom cijenom (paušalom).

Računovodstvene usluge s poreznim savjetovanjem za poduzeća bez zaposlenih
koja nisu u sustavu PDV-a i imaju do 30 dokumenata* mjesečno
Usluga
Broj dokumenata
Ukupno kn
Računovodstvene usluge s poreznim savjetovanjem
30
700 kn
Knjiženja
Ulazni i izlazni računi
Izvadci banke
Blagajna - knjiženje na temelju unaprijed izrađenih uplatnica, isplatnica i blagajničkih izvještaja
Putni nalozi, loko vožnja, terećenja po karticama, kompenzacije, interni obračuni, obavijesti o knjiženju i sl.
Savjetovanje - besplatno
0 kn
Informiranje o novim propisima ili izmjenama iz područja poreza i računovodstva putem maila
Tekuće (dnevne) konzultacije vezane uz gore navedene dokumente i ugovorene usluge
Interni kvartalni izvještaj o ostvarenoj dobiti/gubitku
Ukupna mjesečna naknada bez PDV-a
700 kn
Računovodstvene i administrativne (tajničke) usluge s poreznim savjetovanjem
za poduzeća bez zaposlenih koja nisu u sustavu PDV-a i imaju do 30 dokumenata* mjesečno
Usluga
Broj dokumenata
Ukupno kn
Računovodstvene usluge s poreznim savjetovanjem
30
700 kn
Knjiženja
Ulazni i izlazni računi
Izvadci banke
Blagajna - knjiženje na temelju unaprijed izrađenih uplatnica, isplatnica i blagajničkih izvještaja
Putni nalozi, loko vožnja, terećenja po karticama, kompenzacije, interni obračuni, obavijesti o knjiženju i sl.
Savjetovanje - besplatno
0 kn
Informiranje o novim propisima ili izmjenama iz područja poreza i računovodstva putem maila
Tekuće (dnevne) konzultacije vezane uz gore navedene dokumente i ugovorene usluge
Interni kvartalni izvještaj o ostvarenoj dobiti/gubitku
Administrativne (tajničke) usluge
15
350 kn
Pisanje računa, izračun putnih naloga
Vođenje blagajne (izrada uplatnica, isplatnica, blagajničkog izvještaja)
Plaćanje računa dobavljačima
Izrada ugovora o najmu, ugovora o pozajmici, sastavljanje jednostavnijih dopisa (po predlošku)
Kontaktiranje poslovnih partnera u vezi dokumenata koji nedostaju ili su neispravni
Slanje pošte, fotokopiranje, skeniranje
Ukupna mjesečna naknada bez PDV-a
1,050 kn
Računovodstvene usluge s poreznim savjetovanjem
za poduzeća s 1-2 zaposlena koja su u sustavu PDV-a i imaju oko 40-50 dokumenata* mjesečno
Usluga
Broj dokumenata
Ukupno kn
Računovodstvene usluge s poreznim savjetovanjem
40-50
1,125 kn
Plaće
Obračun plaća, izrada virmana / popisa za Internet bankarstvo
Izrada i dostava JOPPD obrasca
Knjiženja
Ulazni i izlazni računi, vođenje poreznih knjiga
Obračun PDV-a i dostava obrasca
Izvadci banke
Blagajna - knjiženje na temelju unaprijed izrađenih uplatnica, isplatnica i blagajničkih izvještaja
Putni nalozi, loko vožnja, terećenja po karticama, kompenzacije, interni obračuni, obavijesti o knjiženju i sl.
Savjetovanje - besplatno
0 kn
Informiranje o novim propisima ili izmjenama iz područja poreza i računovodstva putem maila
Tekuće (dnevne) konzultacije vezane uz gore navedene dokumente i ugovorene usluge
Interni kvartalni izvještaj o ostvarenoj dobiti/gubitku
Ukupna mjesečna naknada bez PDV-a
1,125 kn
Računovodstvene i administrativne (tajničke) usluge s poreznim savjetovanjem
za poduzeća s 1-2 zaposlena koja su u sustavu PDV-a i imaju oko 40-50 dokumenata* mjesečno
Usluga
Broj dokumenata
Ukupno kn
Računovodstvene usluge s poreznim savjetovanjem
40-50
1,125 kn
Plaće
Obračun plaća, izrada virmana / popisa za Internet bankarstvo
Izrada i dostava JOPPD obrasca
Knjiženja
Ulazni i izlazni računi, vođenje poreznih knjiga
Obračun PDV-a i dostava obrasca
Izvadci banke
Blagajna - knjiženje na temelju unaprijed izrađenih uplatnica, isplatnica i blagajničkih izvještaja
Putni nalozi, loko vožnja, terećenja po karticama, kompenzacije, interni obračuni, obavijesti o knjiženju i sl.
Savjetovanje - besplatno
0 kn
Informiranje o novim propisima ili izmjenama iz područja poreza i računovodstva putem maila
Tekuće (dnevne) konzultacije vezane uz gore navedene dokumente i ugovorene usluge
Interni kvartalni izvještaj o ostvarenoj dobiti/gubitku
Administrativne (tajničke) usluge
20
500 kn
Vođenje evidencije o radnom vremenu
Pisanje računa, izračun putnih naloga i terenskih dodataka
Vođenje blagajne (izrada uplatnica, isplatnica, blagajničkog izvještaja)
Plaćanje računa dobavljačima
Izrada ugovora o najmu, ugovora o pozajmici, sastavljanje jednostavnijih dopisa (po predlošku)
Kontaktiranje poslovnih partnera u vezi dokumenata koji nedostaju ili su neispravni
Slanje pošte, fotokopiranje, skeniranje
Ukupna mjesečna naknada bez PDV-a
1,625 kn

U cijene paketa računovodstvenih usluga nisu uključene sljedeće usluge: izrade statističkog izvještaja na zahtjev klijenta, devizno poslovanje, materijalno (robno) knjigovodstvo, vođenje blagajne, završni (godišnji) obračun sa statističkim izvještajem za Finu i ostale nenavedene usluge.

Cijene su izražene bez PDV-a. Usluge koje nisu dio paketa obračunavaju se po cjeniku pojedinačnih usluga ili po utrošenom satu rada.

Pošaljite upit ili nas nazovite na 051 338 618 i dogovorite sastanak.