Četvrti krug porezne reforme 2024

Četvrti krug porezne reforme – novosti ususret 2024.

Kako smo već naviknuli pred kraj svake poslovne, odnosno proračunske godine, Vlada Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom financija donijela je novi paket poreznih reformi koje na snagu stupaju s prvim danom nove godine. Na sjednici održanoj 04.10.2023. izglasana je izmjena čak 8 zakona, a promjene svih ostalih zakonskih i podzakonskih akata biti će izglasane do kraja godine. Ono što je sigurno jest da promjene stupaju na snagu 01.01.2024. godine.

Reforma u sustavu poreza na dohodak

Osnovni cilj reformi u sustavu poreza na dohodak jest porezno rasteretiti najniže dohotke. Što se sve mijenja s 01.01.2024.?

Ukidanje prireza porezu na dohodak
Uvođenje jedinstvenih stopa poreza na dohodak od strane jedinica lokalne
samouprave

Povećanje osobnog odbitka s dosadašnjih 530,90 eura na 560,00 eura
Povećanje svih ostalih koeficijenata: na primjer, dosadašnji koeficijent za 1.
dijete podignut je sa 232,27 eura na 280 eura

Porezno se uređuju napojnice – godišnje će biti moguće neoporezivo isplatiti 3.360,00 eura

Podizanje stopa poreza na dohodak za konačne dohotke kako bi se
kompenzirao mogući gubitak prihoda zbog ukidanja prireza

  • Porez na dohodak od najma podiže se s dosadašnjih 10% na 12%
  • Porez na dohodak od udjela u dobiti podiže se s dosadašnjih 10% na
    12%

Kako će izglasane promjene izgledati u stvarnosti?

  • Ako uzmemo zaposlenika koji na poreznoj kartici ima evidentirano jedno dijete, neoporezivi dio dohotka će s 1.1.2024. umjesto dosadašnjih 763,17 eura iznositi 840,00 eura
  • Gradovi i općine dužni su do kraja studenog 2023. donijeti odluku o određivanju jedinstvenih stopa poreza na dohodak prema dva porezna razreda, a moguće stope kreću se u sljedećim rasponima:

Reforma u sustavu mirovinskog osiguranja

Reforma dohotka ne može biti potpuna bez promjena u sustavu mirovinskog osiguranja. Od 01.01.2024. očekuje nas jedan novi način obračuna doprinosa za I. stup mirovinskog osiguranja koji je, baš poput izmjena u sustavu poreza na dohodak, usmjeren onima s najnižim i ispodprosječnim primanjima.

Što se sve mijenja s 01.01.2024.?

Promjene u sustavu mirovinskog osiguranja usmjerene su prema dva dohodovna razreda:

Kako će izglasane promjene izgledati u stvarnosti?

Kao primjer reforme u sustavu doprinosa uzeti ćemo dva radnika, od kojih jedan ima bruto plaću 700,00 eura, a drugi 1.200,00 eura. Oba radnika su zaposlena na puno radno vrijeme. Utjecaj reforme u sustavu doprinosa prikazati ćemo odvojenim primjerima kako bismo na jednostavan način prikazali promjene u odnosu na trenutni način obračuna.

Navedene promjene biti će cjelovite tek kad sve JLS objave nove, jedinstvene stope poreza na dohodak. Podsjećamo, za to je propisan rok do kraja studenog 2023. Tek kad se te stope objave biti će moguće preciznije računati utjecaj porezne reforme za najniže i ispodprosječne dohotke.